Agenda

Het bestuur van de Asociación Iberoamericana nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 13 oktober 2021 in het Gebouw van het Sint Jorisgilde. Aanvang 19.00 uur. U bent van harte welkom als u op verzoek van de beheerder uw Covid QR code kunt tonen.

De agenda van deze vergadering luidt als volgt (veranderingen mogelijk):

1. Opening
2. Notulen ALV 14 oktober 2020 (zie link)
3. Verslag van de activiteiten 2020/2021
   Taalcursussen
   Lezingen
   Tertulia
   Concerten
   Films
   Excursie
   Reizen
   Actividades
4. Financieel verslag 2020/2021
5. Verslag kascommissie en benoeming van een nieuw kascommissielid (aftredend: Bär Dirkx)
6. Beleidsvoornemens en behandeling begroting 2021/2022
7. Rondvraag
8. Sluiting vergadering

Notulen van deze vergadering

Na afloop van de vergadering en het nuttigen van een drankje vertonen wij een film waarin Spaans wordt gesproken met Spaanse ondertiteling.

Share