Agenda

Het bestuur van de Asociación Iberoamericana nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 oktober 2022. U bent van harte welkom in het Gebouw van het Sint Jorisgilde. Aanvang 19.00 uur.

De agenda van deze vergadering luidt als volgt (veranderingen mogelijk):

1. Opening
2. Notulen ALV 13 oktober 2021 (zie link)
3. Verslag van de activiteiten 2021/2022
   Taalcursussen
   Lezingen
   Tertulia
   Concerten
   Films
   Excursie
   Reizen
   Actividades
4. Financieel verslag 2021/2022
5. Verslag kascommissie en benoeming van een nieuw kascommissielid (aftredend: Richard de Grood)
6. Aftreden van Anton Harbers en voorstel tot benoeming Geert Krijnen tot voorzitter
7. Voorstel tot benoeming Reintje Salemans als bestuurslid
8. Beleidsvoornemens en behandeling begroting 2022/2023
9. Rondvraag
10. Sluiting vergadering

Notulen van deze vergadering

Na afloop van de vergadering en het nuttigen van een drankje vertonen wij een film waarin Spaans wordt gesproken met Spaanse ondertiteling.

Share