Archief

Evento: Spaanse mystici en de Gouden Eeuw

Op zondagmiddag 12 april organiseert de Soroptimistclub Eindhoven een benefiet-middag met twee lezingen en enkele muziekuitvoeringen. Anneke Houben-de Jongh, antropologe, zal een cultuurhistorische lezing geven over Spanje in het algemeen en toegespitst op de 16 de eeuw (de Gouden Eeuw). Nelleke Canters, filosofe, zal vanuit een filosofisch perspectief vertellen over de Spaanse mystiek. Met name het werk van Juan de la Cruz en Teresa van Avila zal belicht worden, maar ook wordt nader ingegaan op het verschijnsel mystiek en of we kunnen spreken van een specifieke Spaanse mystiek. Deze Spaanse mystici worden wel de grootsten onder de mystici genoemd, en waarom? Eva Dierickx, Master Student klassieke Gitaar van het Conservatorium Tilburg/Gent zal werken op de Spaanse gitaar ten gehore brengen, die geïnspireerd zijn op de mystiek.

Programma

13:30-14:00 Inloop en welkom

14:00-14:45 Lezing: ‘Cultuurhistorisch Spanje’ door Anneke Houben-de Jongh.
Vooruitgeschoven in de Zuid- West hoek van Europa, grotendeels omgeven door de zee en in zekere zin afgesloten van Noord-Europa door de Pyreneeën, heeft het land door zijn aparte ligging sterk een eigen en zeer rijke ontwikkeling gekend. En al helemaal door de dichte nabijheid van Noord-Afrika, 13 km; bedraagt de afstand bij het Z. Tarifa en bij open weer kan men
wederzijds de bergachtige horizon zien liggen.

Niet verbazingwekkend dus dat in 711 een Moorse invasie plaatsvond, die praktisch het hele Iberisch schiereiland omspoelde tot in Frankrijk toe.

Bijna 8 eeuwen zou het duren voordat de Moorse bezetters in 1492 bij Granada definitief werden verslagen en de hervorming door de Christenkoningen een feit was.

Uiteraard heeft deze Moorse tijd, naast nog andere invloeden, een bijzondere stempel gedrukt op land en volk en het op cultureel gebied een aparte ontwikkeling gegeven tegenover andere Europese landen.
Zeker ook op religieus gebied, door de eeuwenlange strijd van de christenen tegen de islam, de zogenaamde ‘reconquista’.

In kort bestek zullen we hierop ingaan om dat ‘andere’ van Spanje trachten te analyseren aan de hand van enkele visuele beelden.

14:45-15:00 Muziek, klassieke gitaar: Eva Dierickx.

15:00-15:30 Pauze

15:30-16:15 Lezing: ‘Zelfvergeten bleef ik’ door Nelleke Canters.
De wegen naar de mystieke ervaring zijn in alle culturen verschillend. Toch kan men aan geen enkele cultuur het verschijnsel van de mystieke ervaring ontzeggen. Immers: in iedere cultuur treft men haar aan. Anders gezegd: iedere cultuur heeft haar eigen mystici, en daarom kunnen we ook spreken van bijvoorbeeld een typisch Westerse of Oosterse mystiek.

Op deze middag gaan we het niet hebben over allerlei soorten mystiek, maar zullen we met name de Spaanse mystiek van de Gouden eeuw voor het voetlicht halen. We gaan proberen te verhelderen wat mystiek is, maar met name wat er bedoeld wordt als we het hebben over ‘de Spaanse ziel met haar loutering van het Verlangen’. Er zal worden uitgelegd waarom men de Spaanse mystici Teresa Van Avila en Juan de la Cruz ,wel de allergrootsten onder de mystici noemt. En hoe de mystiek zich tot de filosofie verhoudt.

Daar de mystieke ervaring onlosmakelijk verbonden is met de cultuur, de tijd, de taal en de geschiedenis, wordt ook ingegaan op de kenmerken van de Spaanse cultuur, de maatschappij, waarin deze mystiek is ondergedompeld. Wat was er in deze ‘gouden’ eeuw zo uitdagend of complex voor o.a. de mystiek?

16:15-16:40 Muziek, klassieke gitaar: Eva Dierickx.

16:40-17:00 Slot

Kosten entree € 15,00 per persoon
Inclusief een drankje (koffie/thee).
Locatie Studenten Kapel Eindhoven
Kanaalstraat 6, 5611 CT, Eindhoven
Op het achterterrein is gratis parkeren mogelijk.

Wil je graag deelnemen?
Schrijf je in op en betaal via de website www.soroptimisten040.nl

De opbrengst gaat naar het project Give a Hand, een medisch
project voor de allerarmste bejaarden in Zaube, Letland.
Meer info op www.giveahand.nl

Bewaren

Share

Agenda

Aanmelden Spaanse les
Ga naar ons Gastenboek of Filmoteca

2020    
25-05   Spaans: B2 Conversatie
27-08   Tertulia: Marina
03-09   Taalcursus: Introductieavond
14-09   Taalcursus: aanvang lessen
30-09   Conferencia: Venezuela en crisis
14-10   Film: El Olivo
15-10   Tertulia: La Higuera
10-11   Lezing:
18-11   Film: Roma
11-12   Kerstconcert
     
2021    
13-01   Film:
28-01   Lezing:
10-02   Film:
25-02   Lezing:
17-03   Film:
30-03   Lezing:
14-04   Film:
25-05   Concert: José M. Dapena
20-10   Architectuurreis 1: Extremadura
27-10   Architectuurreis 2: Extremadura