Archief

Het bestuur van de Asociación Iberoamericana nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 7 september 2015 in Steunpunt de Jaguar. Aanvang 19.00 uur. De agenda van deze vergadering luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen ALV 10-9-2015
 3. Verslag van de activiteiten 2015-2016
  Taalcursussen
  Lezingen
  Tertulia
  Concerten
  Films
  Excursie
  Reizen
 4. Financieel verslag 2015 – 2016
 5. Verslag kascommissie en benoeming van een nieuw kascommissielid (aftredend: Bär Derkx)
 6. Aftreden van secretaris Monique Lier en vacature secretaris.
 7. Vooruitblik op de activiteiten in het komende seizoen
 8. Begroting 2016 - 2017
 9. Rondvraag
 10. Sluiting vergadering

Notulen van deze vergadering

Na afloop van de vergadering is er een concert van Mónica Coronado. Toegang is gratis voor leden van de Asociación.

Share