Archief

Algemene Ledenvergadering 2012

Op Donderdag 14 juni zal, voorafgaand aan de lezing van Ramón Gieling, de Algemene Ledenvergadering van de AIE worden gehouden. Aanvang: 19:00 uur

AGENDA (notulen)

  1. Overzicht activiteiten afgelopen verenigingsjaar
  2. Financieel verslag 2010-2011 (definitief) en 2011-2012
  3. Verklaring kascommissie
  4. Jornada 10 november 2012
  5. Verkiezing Bestuur. Aftredend en niet herkiesbaar : J. Pouwels (penningmeester)
  6. Kandidaten voor het penningmeesterschap gelieven zich via e-mail aan de secretaris te melden bij mevr. A. Houben – de Jongh
  7. Rondvraag

Wij verzoeken u om in groten getale naar deze ALV te komen aangezien deze zeer belangrijk is voor de continuering van de activiteiten van de A.I.E.

De ALV wordt gehouden in Hotel Mercure, Leenderweg 80 (parkeren aan de achterkant).

Bestuur AIE

Share

Agenda

Aanmelden Spaanse les
Ga naar ons Gastenboek of Filmoteca

2020    
25-05   Spaans: B2 Conversatie
27-08   Tertulia: Marina
03-09   Taalcursus: Introductieavond
14-09   Taalcursus: aanvang lessen
30-09   Conferencia: Venezuela en crisis
14-10   Film: El Olivo
15-10   Tertulia: La Higuera
10-11   Lezing:
18-11   Film: Roma
11-12   Kerstconcert
     
2021    
13-01   Film:
28-01   Lezing:
10-02   Film:
25-02   Lezing:
17-03   Film:
30-03   Lezing:
14-04   Film:
25-05   Concert: José M. Dapena
20-10   Architectuurreis 1: Extremadura
27-10   Architectuurreis 2: Extremadura