Archief

Algemene Ledenvergadering 2012

Op Donderdag 14 juni zal, voorafgaand aan de lezing van Ramón Gieling, de Algemene Ledenvergadering van de AIE worden gehouden. Aanvang: 19:00 uur

AGENDA (notulen)

  1. Overzicht activiteiten afgelopen verenigingsjaar
  2. Financieel verslag 2010-2011 (definitief) en 2011-2012
  3. Verklaring kascommissie
  4. Jornada 10 november 2012
  5. Verkiezing Bestuur. Aftredend en niet herkiesbaar : J. Pouwels (penningmeester)
  6. Kandidaten voor het penningmeesterschap gelieven zich via e-mail aan de secretaris te melden bij mevr. A. Houben – de Jongh
  7. Rondvraag

Wij verzoeken u om in groten getale naar deze ALV te komen aangezien deze zeer belangrijk is voor de continuering van de activiteiten van de A.I.E.

De ALV wordt gehouden in Hotel Mercure, Leenderweg 80 (parkeren aan de achterkant).

Bestuur AIE

Share

Agenda

Aanmelden Spaanse les
Ga naar ons Gastenboek of Filmoteca

2020    
05-03   Lezing: Los camélidos sudamericanos
16-03   Cursus: Intensivo
18-03   Film: Toc toc
26-03   Tertulia: Marina
28-03   Taller: Galicia
07-04   Lezing: Revolutie in crisis
15-04   Film: Roma
12-05   Concert: José Manuel Dapena
14-05   Tertulia: La higuera
     
27-08   Tertulia: La hija de la española
15-10   Tertulia: