DonQuichotDonderdag 24 januari 2019 Gebouw Sint Jorisgilde. aanvang 20:15 uur. De voertaal deze avond is het Nederlands en de koffie vooraf is op rekening van de vereniging.

Don Quijote (Pablo Picasso)

Er zijn tien redenen om de Don Quichot te lezen. Het is een klassieker of zoals Borges zei: "een boek dat door alle generaties mensen om uiteenlopende redenen moet worden gelezen uit enthousiasme en geheimzinnige verbondenheid". Wat zouden die redenen zijn of moeten zijn? Waarom lees je de Quichot in de 21e eeuw? Deze voordracht beoogt een antwoord te geven op deze vragen.

Diez razones para leer el Quijote
El Quijote es un clásico, o sea ‘un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad’ (palabras de Borges). ¿Cuáles son o podrían ser, de hecho, estas razones? ¿Por qué leer el Quijote en el siglo XXI? Esta charla intentará dar respuesta a esta pregunta.

MaartenMaarten Steenmeijer
Verzorgt colleges aan de universiteit van Nijmegen op het gebied van de moderne literatuur, cultuur en geschiedenis van Spanje en Spaans-Amerika. Daarnaast geeft hij colleges Literair Vertalen en Vertaalwetenschap. In zijn onderzoek staan de volgende vragen centraal: Waarom doet de Spaanse literatuur het de laatste jaren zo goed op de internationale markt? En hoe staat het met de belangstelling voor de literatuur uit Latijns-Amerika in de wereld? Daarnaast heeft het literair vertalen zijn speciale aandacht en publiceert hij regelmatig over schrijvers als Jorge Luis Borges en Javier Marías.