Het bestuur van de Asociación Iberoamericana nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op 10 september 2014 in het Steunpunt de Jaguar Aanvang 19.00 uur. De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen ALV 2013
 3. Financieel verslag verenigingsjaar 2013 – 2014
 4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissieleden
 5. Verslag van de activiteiten in 2013-2014
 6. Evaluatie taalcursussen 2013 – 2014 en vooruitblik op het komende seizoen
 7. Activiteiten in het komende seizoen
 8. Jornada 2015
 9. Begroting 2014 - 2015
 10. Rondvraag
 11. Sluiting vergadering

Na afloop van de vergadering is er een gezellig samenzijn en een muzikale lezing met Frans Brekelmans.

Notulen van deze vergadering