Het bestuur wil graag verantwoording afleggen over het seizoen 2012/2013 en de plannen presenteren voor het seizoen 2013/2014. Vandaar dat op donderdag 12 september de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden. Na de vergadering hebben we een muzikaal optreden gepland van Willem Hendrikse en onder het genot van een door het bestuur aangeboden drankje zullen we van gedachten kunnen wisselen over het komende seizoen.

De vergadering wordt gehouden in de Balkonkamer van het Academisch Genootschap en begint om 19.00 uur.

Klik hier voor de notulen van deze vergadering.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen ALV juni 2012
 3. Financieel verslag verenigingsjaar 2012 – 2013
 4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissieleden
 5. Jaarverslag 2012-2013
 6. Contributie 2013-2014
 7. Deelname activiteiten en aanmelding
 8. Voorstel aan de leden om Dhr. A. Harbers tot voorzitter van AIE te benoemen en dhr.G. Krijnen als bestuurslid.
 9. Beleidsvoornemens: uitbreiding van het cursusaanbod, cultuurcursus, club de cine, tertulia, de studiereis, lezingen, concerten, ondersteunende commissies en de begroting.
 10. Deelname Jornada
 11. Rondvraag
 12. Sluiting vergadering