Op deze avond is ons Coronaprotocol van toepassing. Dit betekent dat u zich vooraf dient aan te melden bij Actividades.

Het bestuur van de Asociación Iberoamericana nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 14 oktober 2020 in het Gebouw van het Sint Jorisgilde. Aanvang 19.00 uur. De agenda van deze vergadering luidt als volgt (veranderingen mogelijk):

1. Opening
2. Notulen ALV 23 oktober 2019 (zie link)
3. Financieel verslag 2019 – 2020
4. Verslag kascommissie en benoeming van een nieuw kascommissielid (aftredend: Kees Hemerik)
5. Verslag van de activiteiten 2019-2020
   Taalcursussen
   Lezingen
   Tertulia
   Concerten
   Films
   Excursie
   Reizen
   Actividades
6. Beleidsvoornemens en behandeling begroting 2020/2021
7. Rondvraag
8. Sluiting vergadering

Notulen van deze vergadering

Na afloop van de vergadering en het nuttigen van een drankje vertonen wij een film waarin Spaans wordt gesproken met Spaanse ondertiteling.