Selecteer de taal

 
 Oprichting van de Tertulia literaria
 

tertulia

Een bijeenkomst (tertulia) is een informele en periodieke bijeenkomst van mensen die geïnteresseerd zijn in een onderwerp of in een specifieke tak van kunst, wetenschap of filosofie, om te debatteren en te leren of om ideeën en meningen te delen en erover te discussiëren. Over het algemeen vindt de bijeenkomst plaats in een café of cafetaria (minder vaak, en over het algemeen in meer landelijke gebieden, in een winkeltje of casino). Mensen uit het intellectuele veld nemen er meestal aan deel. Het is een gebruik van Spaanse oorsprong en bleef tot het midden van de 20e eeuw ook gehouden worden in de onafhankelijke koloniën van het Spaanse rijk. De aanwezigen worden "contertulios" of "tertulianos" genoemd

13 februari 2014: Oprichting van de Literaire Bijeenkomst in lokaal E04 van de Scholengemeenschap Augustinianum

Na het welkom en de introductie van alle deelnemers en Mayra werd uitgelegd hoe je een inleiding op het boek voorbereidt. Een belangrijk punt was natuurlijk de kwestie van de boeken die we willen lezen. Om te beginnen besloten we te lezen:

Voor de volgende bijeenkomst op donderdag 10 april in Stadspaviljoen Alberdingk Thijmlaan 1 Eindhoven (bij de Stadsschouwburg) om 20.00 uur: "The Princess of Eboli" van Almudena de Arteaga (Introductie door Sandra op het Veld).

Voor de tweede ontmoeting, 2 maanden later: « Formas de volver a casa» door Alejandro Zambra

We spreken af ​​dat elke persoon een boek voorstelt om te lezen, op deze manier krijgen we allemaal de kans om iets voor te stellen dat we leuk vinden. We hebben ook besloten om elke 2 maanden bij elkaar te komen met een pauze in de zomer. We moeten de datum voor de tweede bijeenkomst bepalen op basis van ieders suggesties.

Wat de aanschaf van boeken betreft, hebben we besloten dat iedereen zijn eigen boeken gaat kopen. Mayra gaf verschillende mogelijkheden aan zoals en/of waar te kopen. In principe kunnen we afspreken op het Augustianum, maar we gaan onderzoeken of er meer inspirerende locaties zijn.

De A.I.E. heeft besloten 50% te subsidiëren. Op basis van deze subsidie ​​en een minimaal aantal van 10 deelnemers is de prijs tot de zomer, dus voor de eerste 2 bijeenkomsten, € 10,- p.p./ 2 bijeenkomsten, vooraf te voldoen aan de A.I.E.NL26 INGB 0001090996 onder vermelding van: Tertulia Literaria

De inleiding bevat een korte biografie van de auteur en plaatst het boek in de periode. Noem minstens twee historische gebeurtenissen uit die tijd om hun historische en sociale context beter te begrijpen. Het thema en enkele subthema's van het boek worden uiteengezet en tot slot wordt het favoriete personage genoemd. Ieder krijgt om de beurt de gelegenheid om zijn mening te geven over de gegeven inleiding. Ten slotte sluiten we de bijeenkomst af met een conclusie van wat er is besproken en schrijven we samen een samenvatting die op de AIE-website wordt geplaatst.