Selecteer de taal

Moren, joden en christenen in de Spaanse middeleeuwen

De eerste lezing van het nieuwe seizoen vindt plaats op woensdag 20 september 2023 zoals altijd in het Sint Jorisgildehuis. Aanvang 20.00 uur. De koffie vooraf wordt u aangeboden door de AIE.

We zijn bijzonder gelukkig dat Jan Timmerman uit Amsterdam, lid van onze zustervereniging aldaar ons gaat vertellen over dit interessante aonderwerp. De lezing is in het Nederlands.

MorenJodenChristenenDe multiculturele samenleving is een onderwerp wat ons allen bezig houdt en wat in onze tijd grote discussies oproept.

Het is natuurlijk geen nieuw thema. In de middeleeuwen kende Spanje een multiculturele samenleving met periodes van strijd maar ook met vredelievend samenleven. Spanje was het land van de drie culturen, de Moorse, Joodse en Christelijke cultuur, de godsdiensten van het Boek. Alle drie hebben zij schitterende monumenten nagelaten, zoals de moskee van Córdoba, het Alhambra, de synagogen en de kathedralen.

De culturele invloed vanuit de Arabische wereld wordt wel eens onderschat. In de middeleeuwen was het oosterse Bagdad het cultuurcentrum bij uitstek en van daaruit kwamen, via Spanje en ook Sicilië, nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap en de filosofie naar het christelijke westen. Córdoba en Toledo waren de poort naar “onze” wereld. Daar werden door veelal joodse geleerden de oude geschriften vertaald en toegankelijk gemaakt waarna zij hun weg vonden naar de nieuwe Europese universiteiten.

Onze westerse wereld is historisch gezien in vele opzichten schatplichtig aan de Arabische wereld. Zijn het politieke redenen waarom wij daar weinig over horen?

JanTimmermanDe Stichting Hollandse Academie voor Cultuurhistorie is in 1984 in het leven geroepen en stelt zich ten doel het voorzien in volwassenenonderwijs op het gebied van de geschiedenis en de kunstgeschiedenis. De stichting Hollandse Academie staat onder leiding van drs. Jan L.Timmerman. Hij studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam en behoort tot die docenten bij wie het vertellen hoog in het vaandel staat.

Jan is de spreker die bij onze Asociación verreweg de meeste lezingen heeft gegeven en dat zegt natuurlijk iets over zijn populariteit. Er gaat sinds minstens 15 jaar bijna geen jaar voorbij zonder dat wij hebbben kunnen genieten van zijn bijzonder plezierige verteltrant en zijn interessante onderwerpen op het gebied van de cultuur en de daarme samenhangende geschiedenis.