Selecteer de taal

Het bestuur van de Asociación Iberoamericana nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 septemberr 2023 in het Gebouw van het Sint Jorisgilde. Aanvang 18.45 uur in verband met de lezing na afloop.

De agenda van deze vergadering luidt als volgt (veranderingen zijn mogelijk):

  1. Opening
  2. Notulen ALV 12-10-2022
  3. Financieel verslag verenigingsjaar 2022 – 2023
  4. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid
  5. Beleidsvoornemens en Begroting 2023 - 2024
  6. Verslag van de activiteiten in het afgelopen seizoen
    Taalcursussen, Lezingen, Tertulia, Concerten, Films, Reizen, Taller gastronómico
  7. Rondvraag
  8. Sluiting vergadering

Na afloop van de vergadering (20.00 uur) en het nuttigen van een drankje volgt er een lezing van Jan Timmerman (Nederlands).