Selecteer de taal

Het bestuur van de Asociación Iberoamericana nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 septemberr 2023 in het Gebouw van het Sint Jorisgilde. Aanvang 19.00 uur. De agenda van deze vergadering luidt als volgt (veranderingen mogelijk):

 1. Opening
 2. Notulen ALV 13-10-2022
 3. Verslag van de activiteiten in het afgelopen seizoen
  Taalcursussen, Lezingen, Tertulia, Concerten, Films, Reizen, Taller gastronómico
 4. Financieel verslag verenigingsjaar 2022 – 2023
 5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid
 6. Bestuursmutaties
 7. Beleidsvoornemens en Begroting 2023 - 2024
 8. Rondvraag
 9. Sluiting vergadering

Na afloop van de vergadering (20.00 uur) en het nuttigen van een drankje volgt er een lezing van Jan Timmerman (Nederlands).