Selecteer de taal

BestuurBestuur van de AIE

Erevoorzitter
Anton Harbers

Voorzitter
Geert Krijnen

Secretaris
vacant

Penningmeester
Peter Kivits
06 4272 1101

Cursusleider
Geert Krijnen
06 5769 5837

Webmaster
Peter Kivits

Coordinator Lezingen en Evenementen
Reintje Salemans

Bankrekening AIE : NL26 INGB 0001090996
Ten name van Asociación Ibero-americana
KvK: 40236485
Verklaring omtrent de geheimhouding van persoonsgegevens

Statuten van de vereniging