Selecteer de taal

Waar houden wij onze bijeenkomsten?Adressen

De AIE gebruikt de volgende locaties voor haar activiteiten:

1. Scholengemeenschap Augustinianum voor de taalcursussen die 's avonds worden gegeven
2. Wijkcentrum de Dommel voor de taalcursussen die 's morgens worden gegeven
3. Gebouw Sint Jorisgilde voor lezingen, filmavonden en incidentele activiteiten
4. Agnus Deikerk voor het kerstconcert
5. 't Oude Wandelpark in Valkenswaard voor onze Tertulia literaria

Door te klikken op de naam van de locaties wordt u een plattegrond getoond..