Leden vertellen

Het bestuur van de Asociación Iberoamericana nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 23 oktober 2019 in het Gebouw van het Sint Jorisgilde. Aanvang 19.00 uur. De agenda van deze vergadering luidt als volgt (veranderingen mogelijk):

 1. Opening
 2. Notulen ALV 24 oktober 2018 (zie link)
 3. Financieel verslag 2018 – 2019
 4. Verslag kascommissie en benoeming van een nieuw kascommissielid (aftredend: Nel Evers)
 5. Verslag van de activiteiten 2018-2019
  Taalcursussen
  Lezingen
  Tertulia
  Concerten
  Films
  Excursie
  Reizen
  Actividades
 6. Beleidsvoornemens en behandeling begroting 2019/2020
 7. Rondvraag
 8. Sluiting vergadering

Notulen van deze vergadering

Na afloop van de vergadering en het nuttigen van een drankje vertonen wij een film waarin Spaans wordt gesproken met Spaanse ondertiteling.

Share

Agenda

Aanmelden Spaanse les
Ga naar ons Gastenboek of Filmoteca

2020    
25-05   Spaans: B2 Conversatie
11-06   Spaans: Zomercursus
27-08   Tertulia: La hija de la española
03-09   Taalcursus: Introductieavond
14-09   Taalcursus: aanvang lessen
23-09   Conferencia:
15-10   Tertulia:
     
2021    
20-10   Architectuurreis 1: Extremadura
27-10   Architectuurreis 2: Extremadura