Lezingen

De Joodse diaspora aan de hand van een sonnet

Donderdag 28 januari 2021 Aanvang: 20.00 uur. Uitsluitend per Zoom. De lezing is in het Nederlands. Als u zich aanmeldt bij  Actividades krijgt u van ons die avond ruim op tijd een link om mee te doen. Ook niet-leden van de AIE zijn van harte welkom om deel te nemen. De toegang is gratis!

LLaveSalónicaDeze lezing wordt gegeven door ons eigen AIE-lid Ellen Matzer - Elferink.

Na een gedegen voorbereiding en digitale ondersteuning voor gebruik in Zoom bied ik jullie een voordracht aan over het gedicht van Jorge Luis Borges Una Llave en Salónica. Waarom kies ik nu voor het bespreken van het eerder genoemde onderwerp, de Joodse diaspora aan de hand van een sonnet?

De kernkwaliteit van deze grote dichter, essayist en verhalenverteller is de enorme overdracht aan inhoud, aan essentie, in weinig woorden. Om duidelijk te maken hoe veelomvattend en gelaagd het gedicht Una Llave en Salónica is, zal ik meer woorden nodig hebben. Daarbij ben ik me er van bewust dat Zoom een medium is met mogelijkheden en beperkingen en dat hoewel ik het gedicht uitputtelijk kan behandelen, het mijn bedoeling is om te voorkomen dat aandachtige luisteraars uitgeput gaan worden.

Het lezen van sprookjes, legenden, mythen, sagen, gedichten en boekwerken is van jongs aan voor mij een belangrijke vorming van mijn wereldbeeld geweest. De Spaanse Taal- en Letterkunde begonnen me steeds meer te boeien en de AIE in Eindhoven bood en biedt meerdere interessante invalshoeken op dit gebied. Al vele jaren beleef ik veel plezier aan de tertulia literaria, waar we onze ervaringen uitwisselen over het lezen van Spaanstalige boeken onder leiding van onze Argentijnse gespreksleidster en inspirator Natalia Diaz Romero.

Het zoeken van achtergronden bij het gedicht Una Llave en Salonica op het gebied van cultuurgeschiedenis, symboliek, poezie, muziek en actualiteit heeft me zoveel opgeleverd, dat ik geïnteresseerden graag aanbied de door mij opgedane kennis over Borges en zijn gedicht en mijn ervaring hierin te delen.

Mijn dank aan Peter Kivits, bevlogen bestuurslid en webmaster van de AIE voor de technische hulp bij het tot stand komen van deze lezing.

Share