Lezingen

In verband met Corona geldt het volgende protocol.

  • Voor alle lezingen, filmavonden en het kerstconcert van de AIE dient men zich tevoren aan te melden door een mail te sturen naar Actividades. Geef in de mail aan met hoeveel personen uit hetzelfde huishouden u de activiteit wilt bijwonen.
  • Het maximum aantal deelnemers is 30; zijn er meer belangstellenden dan komt U op de wachtlijst.
  • Mondkapje is verplicht als u niet op uw plaats zit in de zaal. In het Augustinianum is het dragen van een mondkapje in de gangen en in de lift verplicht.
  • Wacht, anderhalve meter afstand houdend op anderen, op een teken van de leiding voordat u de zaal binnengaat en volg zijn of haar mondelinge instructies op.
  • Bij binnenkomst wordt voor U de presentielijst afgetekend. Daarmee verklaart u geen verschijnselen van het coronavirus te hebben zoals koorts, hoesten, keelpijn, verkoudheidsklachten, niet besmet te zijn met het coranavirus, geen huisgenoten te hebben die besmet zijn en niet in thuisisolatie te zijn.
  • Voordat de activiteit begint wordt u door de leiding mondeling meegedeeld wat de regels zijn tijdens de pauze en na afloop