Lid worden

Revolutie in crisis

Lezing op 7 april 2020
Plaats: Sint Joris Gildehuis
Aanvang: 20.00 uur
Voertaal: Nederlands

EdwinKoopmanEdwin.Koopman (1964) is sinds 1999 Latijns Amerika-verslaggever voor Elsevier Weekblad. Hij studeerde Sociale Geografie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en specialiseerde zich in de stedelijke geografie van Latijns-Amerika en de menselijke factoren bij natuurrampen. Sinds 1985 houdt hij zich bezig met Latijns-Amerika. Hij was achtereenvolgens redacteur en eindredacteur bij Inter Press Service, de Nieuwe Geografenkrant en de Wereldomroep. Sinds 1999 verslaat hij Latijns-Amerika voor Elsevier Weekblad, Trouw, VPRO en de Wereldomroep.

Share

Los camélidos sudamericanos

"AlgCamelidosunas bestias: los camélidos sudamericanos y sus pastores en el norte de Chile"  door antropologe en archeologe Dr Penny Dransart (Oxford)

Esto alude al título de un poema de Pablo Neruda. Más específicamente, los camélidos sudamericanos constituyen un grupo conformado por llamas, alpacas, guanacos y vicuñas. La charla se basaría en mi trabajo de campo que he desarrollado desde 1986 en Isluga, una localidad que pertenece a la comuna de Colchane, en la sierra de Iquique.

De lezing zal in het Spaans zijn.

Jueves el 5 de marzo 2020: Gebouw Sint Jorisgilde a las 20.00h

Penny_DransartDr Penny Dransart geeft les in antropologie en archeologie, voorheen aan de University of Wales in Lampeter. Momenteel is zij Honorary Reader aan de Universiteit van Aberdeen en geeft zij leiding aan het onderzoek van promovendi. Haar onderzoeksinteresse in volkenkunde omvat milieuantropologie; mens-dier interacties; pastoralisme, temmen en domesticatie; textiel, kleding en gender; religie en rituelen.
Gebiedsstudies omvatten Zuid-Amerika (vooral de Andes en Tierra del Fuego) en Noordoost-Schotland. Sinds het midden van de jaren 1980 verricht zij veldwerk onder Aymara-sprekende lama en alpaca herders in de Andes (in het noorden van Chili en in het hoogland van Bolivia). In 2011 schreef zij het boek Textiel uit de Andes. (British Museum Press)

South America's Golden Fleece is een artikel over ditzelfde onderwerp (in het Engels) dat door Penny Dransart is geschreven en is verschenen in het tijdschrift Anthropology News. Het kan uitstekend dienen als inleiding op deze lezing.

Share

Lezingen

JanTOngeveer eenmaal per maand organiseert de AIE een lezing. Wij streven ernaar om evenveel lezingen in het Spaans als in het Nederlands te geven. Een meestal prominente spreker bespreekt een onderwerp uit de Spaanstalige cultuur, zoals de geschiedenis, de architectuur en de literatuur. Maar ook de Spaanse wijnen en bijvoorbeeld reisverslagen komen aan bod. Er is altijd gelegenheid tot discussie. Bij lezingen in het Spaans wordt deze in principe in het Spaans gevoerd om u in de gelegenheid te stellen uw Spaans te oefenen. Tenzij anders aangegeven vinden de lezingen plaats in het huis van het Sint Jorisgilde en is de aanvangstijd 20.15 uur. Klik voor meer informatie op de betreffende onderwerpen.

Voor de In het seizoen 2019/2020 geprogrammeerde lezingen, zie de Agenda rechts op deze pagina. Wilt u iets weten over de lezingen die wij eerder hebben georganiseerd, kijk dan in ons Archief:

Voor leden is de toegang gratis. Introducés zijn van harte welkom bij de lezingen. Hun toegangsprijs bedraagt € 5.

Share

Agenda

Aanmelden Spaanse les
Ga naar ons Gastenboek of Filmoteca

2020    
05-03   Lezing: Los camélidos sudamericanos
16-03   Cursus: Intensivo
18-03   Film: Toc toc
26-03   Tertulia: Marina
28-03   Taller: Galicia
07-04   Lezing: Revolutie in crisis
15-04   Film: Roma
12-05   Concert: José Manuel Dapena
14-05   Tertulia: La higuera
     
27-08   Tertulia: La hija de la española
15-10   Tertulia: