Algemene informatie
 

Spaans, een taal die je altijd al wilde leren?

Waarmee je in enorm veel landen kunt communiceren?

Doe het, volg onze lessen, ze beginnen in de week van 19 september 2022.

28 lessen van anderhalf uur: 260 euro

Bekijk ons Cursusaanbod

  Aanmelden

 

Spaans van beginners tot ver gevorderden

Klik op de cursus waarvan u meer wilt weten. Klik opnieuw om het venster te sluiten.

Niveau A1: Beginners

In de cursus Niveau A1 haal je het niveau A1 van het Europese Referentiekader ERK. Je leert de eerste beginselen van de Spaanse taal en haar structuur. Je begint de taal te begrijpen, te verkennen, erover na te denken, in de praktijk te brengen en eenvoudig te communiceren. Op Niveau 1 gebruiken we het Nederlands als hulp.

 Aantal lessen:    28
 Duur:    90 minuten per les
 Start:    in de week van 19 september. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.
 Lestijden:    zie Cursusaanbod en Jaarkalender
 Kosten:    260 euro
 Plaats:    Scholengemeenschap Augustinianum
 Contact:    Cursusleider  telefoon 06 5769 5837
 Aanmelden:    Aanmeldingsformulier

A1Verplicht lesmateriaal:

Leerboek: Aula Internacional 1 - alumno Plus Premio edición Talenland
ISBN 9789463251341
Soort: boek+glosario+1 jaar online
Verschenen: 2019
Uitgever: Talenland BV
Prijs: €37,50
Bestellen: ons advies is bij uw lokale boekhandel of bij Libris maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat!

Hulpmateriaal (optioneel)
Spaans/Nederlands en Nederlands/Spaans woordenboeken, zie ook deze website.
Aanvullend lesmateriaal is in de prijs inbegrepen.

Niveau A2

A2In de cursus A2 haal je Niveau A2 van het Europese Referentiekader ERK. Je begrijpt de basis van het Spaans en kunt in de tegenwoordige tijd communiceren. Op niveau A2 leren wij de cursist zich vloeiender uit te drukken in de tegenwoordige tijd maar ook in de verleden tijd. Tijdens deze cursus wordt uitsluitend Spaans gesproken. Op verzoek van onze leerlingen hebben wij de cursus A2 over twee lesjaren verdeeld: A2a en A2b.

 Aantal lessen:    28
 Duur:    90 minuten per les
 Start:    in de week van 19 september. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.
 Lestijden:    zie Cursusaanbod en Jaarkalender
 Kosten:    260 euro
 Plaats:    Scholengemeenschap Augustinianum
 Contact:    Cursusleider  telefoon 06 5769 5837
 Aanmelden:    Aanmeldingsformulier

Verplicht lesmateriaal:

Aula Internacional 2 Alumnos Plus Premium Edición Talenland
ISBN: 9789463251365
Soort: boek + 1 jaar gratis toegang tot de digitale omgeving van Difusión
Verschenen december 2019
Uitgeverij Talenland
Prijs: €37,50
Bestellen:ons advies is bij uw lokale boekhandel of bij Libris, maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat!

Hulpmateriaal (optioneel):
Spaans/Nederlands en Nederlands/Spaans woordenboek of deze website.
Aanvullend lesmateriaal is in de prijs inbegrepen.

Niveau B1

B1In de cursus Niveau B1 haal je niveau B1 van het Europese Referentiekader ERK. Je kunt onder meer de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk en in de vrije tijd. Je kunt je redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Je zult een eenvoudige lopende tekst kunnen produceren over onderwerpen die vertrouwd zijn. We analyseren teksten uit de praktijk zoals artikelen uit de krant en internet. Aan het eind van dit leerjaar kun je je vloeiender in het Spaans uitdrukken gebruikmakend van een groter vocabulaire.
Op verzoek van onze leerlingen hebben wij de cursus B1 over twee lesjaren verdeeld: B1a en B1b.

 Aantal lessen:    28
 Duur:    90 minuten per les
 Start:    in de week van 19 september. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.
 Lestijden:    zie Cursusaanbod en Jaarkalender
 Kosten:    260 euro
 Plaats:    Scholengemeenschap Augustinianum
 Contact:    Cursusleider
 Aanmelden:    Aanmeldingsformulier

Verplicht lesmateriaal:

Aula internacional Plus 3 Premium - libro del alumno
ISBN: 9788418032264
Soort: Tekstboek + toegang digitale leeromgeving Campus Difusión
Prijs: €39,00
Verschenen: 15-03-2021
Uitgever: Talenland B.V.

Hulpmateriaal (optioneel):

Gramática de uso del español A1-B2
ISBN: 9789462932746

Bestellen: ons advies is bij uw lokale boekhandel of bij Libris maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat.

Niveau B2

B2In de cursus Niveau B2 haal je niveau B2 van het Europese Referentiekader ERK. Je kunt de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Je kunt zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Je kunt duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen, een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.
Niveau B2 is verdeeld over twee lesjaren: B2a en B2b.

 Aantal lessen:    28
 Duur:    90 minuten per les
 Start:    in de week van 19 september. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.
 Lestijden:    zie Cursusaanbod en Jaarkalender
 Kosten:    260 euro
 Plaats:    Scholengemeenschap Augustinianum
 Contact:    Cursusleider
 Aanmelden:    Aanmeldingsformulier

Verplicht lesmateriaal:

Cursus B2a:
Aula internacional Plus 4 – Edición híbrida – Libro del alumno
ISBN: 9788419236098
Soort: Tekstboek + toegang digitale leeromgeving Campus Difusión
Prijs: €31,90
Verschenen: 25-06-2022
Uitgever: Talenland B.V.
Bestellen kan bij je lokale boekhandel of bijvoorbeeld bij Libris

Cursus B2b:
Aula Internacional 5 Libro del alumno + CD Premium B2.2 Libro del alumno
ISBN: 9788417249557
Uitgeverij: Talenland BV
Jaar van uitgave: 2018
Prijs: €39

Hulpmateriaal (optioneel):

Gramática de uso del español
ISBN: 9788434893511

Bestellen: ons advies is bij uw lokale boekhandel of bij Libris maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat!

Niveau C1: Ver gevorderd

C1In de cursus Niveau C1 behaalt de leerling het niveau C1 van de 'Marco de Referencia Europeo'. De leerling zal de Spaanse taal kunnen gebruiken op een flexibele en effectieve manier ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden zonder zich te hoeven beperken in het taalgebruik (Effectieve operationele vaardigheid). Verder kan hij heldere, gedetailleerde en goed gestructureerde teksten begrijpen en produceren over moeilijke onderwerpen, wel of niet gerelateerd aan zijn eigen kennisveld. De spreek-, luister-, lees- en schrijfoefeningen zijn van een hoog niveau. De docent zal nauwlettend fouten corrigeren die de leerling maakt bij het spreken en schrijven. Na het volgen van deze cursus kan de leerling gemakkelijk de Spaanse films en de lezingen volgen die door de Asociación worden georganiseerd. En u bent ook klaar voor het volgende jaar als de cursus Mantenimiento wordt gegeven!

 Aantal lessen:    28
 Duur:    90 minuten per les
 Start:    in de week van 19 september. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.
 Lestijden:    zie Cursusaanbod en Jaarkalender
 Kosten:    260 euro
 Plaats:    Scholengemeenschap Augustinianum
 Contact:    Cursusleider
 Aanmelden:    Aanmeldingsformulier

Verplicht lesmateriaal:

Titel: C de C1: Libro del alumno
Auteur: Acquaroni e.a.
ISBN: 9788416273485
Verschenen: 2017
Prijs: €32,50

Titel: C de C1: Cuaderno de ejercicios +MP3
Auteur: Acquaroni e.a.
ISBN: 9788416657025
Verschenen: 2017
Prijs: €17,50

Hulpmateriaal (optioneel):

Gramática de uso del español C1-C2
ISBN: 9789462932753

Bestellen: ons advies is bij uw lokale boekhandel of bij Libris maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat!


Conversatiecursussen

Conversatie B1/B2

Deze cursus bestaat uit start met niveau B2 (B2a), waarbij converseren een belangrijke plaats inneemt.
Als je kennis van het Spaans op niveau B1 is, je wilt je kennis verder uitbouwen én je toeleggen op conversatie, dan is deze cursus daarvoor zeer geschikt. In deze cursus staan de spreekvaardigheid en luistervaardigheid voorop. Aan de hand van uiteenlopende thema’s wordt, vaak in kleine gespreksgroepjes, de kennis en de uitdrukkingsvaardigheid getraind. En al doende breid je je woordenschat ook uit. Cursisten kunnen ook een onderwerp presenteren aan de groep.

 Aantal lessen:    28
 Duur:    90 minuten per les
 Start:    in de week van 20 september. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.
 Lestijden:    zie Cursusaanbod en Jaarkalender
 Kosten:    260 euro
 Plaats:    Scholengemeenschap Augustinianum
 Contact:    Cursusleider
 Aanmelden:    Aanmeldingsformulier

Verplicht lesmateriaal:

Aula internacional Plus 4 – Edición híbrida – Libro del alumno
ISBN: 9788419236098
Soort: Tekstboek + toegang digitale leeromgeving Campus Difusión
Prijs: €31,90
Verschenen: 25-06-2022
Uitgever: Talenland B.V.
Bestellen kan bij je lokale boekhandel of bijvoorbeeld bij Libris maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat.

Conversatie niveau B2b (Mantenimiento)

GrupoMyriamWilt je de opgedane kennis van het Spaans meer in praktijk brengen?
Als je kennis van het Spaans op niveau B2 is en je wilt je meer toeleggen op conversatie op dit niveau dan is deze cursus daarvoor zeer geschikt. In deze cursus staan de spreekvaardigheid en luistervaardigheid voorop. Aan de hand van uiteenlopende thema’s wordt, vaak in kleine gespreksgroepjes, de kennis en de uitdrukkingsvaardigheid getraind. En al doende breid je je woordenschat ook uit. Cursisten kunnen ook een onderwerp presenteren aan de groep.
Deze cursus kan een opstap zijn naar niveau C1.
In deze cursus wordt geen gebruik gemaakt van een leerboek.

Aantal lessen:   28
Duur:   90 minuten
Start:   in de week van 19 september. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.
Lestijden:   zie Cursusaanbod en Jaarkalender
Kosten:   260 euro
Plaats:   maandagavond in Scholengemeenschap Augustinianum
maandagochtend in Wijkcentrum de Dommel
Contact:   Cursusleider
Aanmelden:   Aanmeldingsformulier

Meld je aan voor een cursus met het Aanmeldingsformulier

Lees voordat je je aanmeldt onze Voorwaarden

Kom naar onze Introductieavond

Bekijk ons Cursusaanbod en Jaarkalender

Voor meer informatie neem je contact op met de cursusleider.

 • Wat bieden wij?

  • Lage kosten
  - Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk en behalve de docenten zonder betaald personeel
  - Geen onverwachte extra kosten. Dus ook geen verrassingen achteraf.
  - Cursuskosten zijn inclusief vele bijkomende gratis activiteiten.

  • Ervaren hoogopgeleide docenten van Spaanstalige origine
  - Uit reviews blijkt dat onze cursisten zeer tevreden zijn over de lesmethodiek, de didactische vaardigheden en hulpvaardigheid van onze docenten.

  • Aangename lesomgeving
  - In het moderne schoolgebouw Augustinianum
  - Gratis ruime parkeergelegenheid
  - De meeste cursussen worden ’s avonds gegeven

  • Kleine groepen
  - Minimaal 8 en maximaal 15 cursisten.
  - Maatwerk mogelijk bij kleinere groepen of privéles

  • Bijna 90 jaar ervaring
  - De oudste vereniging in Eindhoven die Spaanse lessen verzorgt. Maar we voelen ons jong en zijn springlevend. Daar zijn we trots op.

• WaaAankondigingr en wanneer wordt mijn cursus gegeven? Zie het Cursusaanbod.

.

De Asociación Iberoamericana verwelkomt u heel graag als leerling!

 

corona

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Share