Spaanse les

"AlgCamelidosunas bestias: los camélidos sudamericanos y sus pastores en el norte de Chile"  door antropologe en archeologe Dr Penny Dransart (Oxford)

Esto alude al título de un poema de Pablo Neruda. Más específicamente, los camélidos sudamericanos constituyen un grupo conformado por llamas, alpacas, guanacos y vicuñas. La charla se basaría en mi trabajo de campo que he desarrollado desde 1986 en Isluga, una localidad que pertenece a la comuna de Colchane, en la sierra de Iquique.

De lezing zal in het Spaans zijn.

Jueves el 5 de marzo 2020: Gebouw Sint Jorisgilde a las 20.00h

Penny_DransartDr Penny Dransart geeft les in antropologie en archeologie, voorheen aan de University of Wales in Lampeter. Momenteel is zij Honorary Reader aan de Universiteit van Aberdeen en geeft zij leiding aan het onderzoek van promovendi. Haar onderzoeksinteresse in volkenkunde omvat milieuantropologie; mens-dier interacties; pastoralisme, temmen en domesticatie; textiel, kleding en gender; religie en rituelen.
Gebiedsstudies omvatten Zuid-Amerika (vooral de Andes en Tierra del Fuego) en Noordoost-Schotland. Sinds het midden van de jaren 1980 verricht zij veldwerk onder Aymara-sprekende lama en alpaca herders in de Andes (in het noorden van Chili en in het hoogland van Bolivia). In 2011 schreef zij het boek Textiel uit de Andes. (British Museum Press)

South America's Golden Fleece is een artikel over ditzelfde onderwerp (in het Engels) dat door Penny Dransart is geschreven en is verschenen in het tijdschrift Anthropology News. Het kan uitstekend dienen als inleiding op deze lezing.

Share