Spaanse les

De Vlaamse schilder Peter Paul Rubens was een markante persoonlijkheid. Zijn werk had een barokke zwier en een kracht die men tot dan toe niet kende in de schilderkunst en die moeilijk te evenaren was. Hij werd algemeen beschouwd als de grootste schilder van zijn tijd, bewonderd in heel Europa en twee maal in de adelstand verheven.
Door zijn roem kreeg Rubens opdrachten van belangrijke mensen, figuren die politiek een grote rol speelden. Hij kende de hoven van Europa waar beslist werd over oorlog en vrede. Dat maakte hem heel geschikt als diplomaat en soms zelfs als spion. Zijn carrière had twee kanten, de schilder en de diplomatieke onderhandelaar. Hij was de voorbeeldige hoveling, bezocht het hof in Madrid twee maal, kende koning Filips IV maar ook de schilder Velázquez.
De Tachtigjarige Oorlog was nog lang niet afgelopen. Filips II had in de zuidelijke Nederlanden de Aartshertogen Isabella en Albrecht als soeverein aangesteld maar Spanje wilde in feite hun buitenlandse politiek blijven bepalen. De Aartshertogen hadden echter hun eigen agenda. Geheime onderhandelingen met de Republiek, inmenging van Frankrijk en Engeland, halsstarrigheid in Madrid, het waren gegevens waarmee Rubens, als geheim agent, te maken had. Zijn schitterende carrière als kunstenaar was in bepaalde periodes een dekmantel voor heel andere zaken. Zijn doel was namelijk het bijsturen van de Spaanse politiek in Europa.......................

 Rubens    RubensDetail
Rubens, Zelfportret met Isabella Brant,
1609-1610 
  Detail

Ziehier de ietwat geheimzinnige samenvatting van een ongetwijfeld geweldige, spannende en zeer onderhoudende nieuwe lezing van niemand minder dan de ons welbekende Jan Timmerman. Hij geeft deze lezing op dinsdag 19 november 2019 in het Nederlands in het gebouw van het Sint Jorisgilde. Aanvang zoals altijd 20.15 uur en de koffie vooraf wordt u aangeboden door de AIE.

JanTimmermanDe Stichting Hollandse Academie voor Cultuurhistorie is in 1984 in het leven geroepen en stelt zich ten doel het voorzien in volwassenenonderwijs op het gebied van de geschiedenis en de kunstgeschiedenis. De stichting Hollandse Academie staat onder leiding van drs. Jan L.Timmerman. Hij studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam en behoort tot die docenten bij wie het vertellen hoog in het vaandel staat. Jan is de spreker die bij onze Asociación verreweg de meeste lezingen heeft gegeven en dat zegt natuurlijk iets over zijn populariteit. Er gaat sinds minstens 15 jaar geen jaar voorbij zonder dat wij hebbben kunnen genieten van zijn bijzonder plezierige verteltrant en zijn interessante onderwerpen op het gebied van de cultuur en de daarme samenhangende geschiedenis.

Share