Onze cursussen Spaans

Onze cursussen Spaans

Klik op de cursus waarvan u meer wilt weten. Klik opnieuw om het venster te sluiten.

Level A1 (English)

The course “Level A1” corresponds to basic users of the language, i.e. those able to communicate in everyday situations with commonly-used expressions and elementary vocabulary. The Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL) is the system that defines and explains the different levels of oral and written expression and comprehension for languages such as English and Spanish.

Course material
Textbook: Aula Internacional 1 - nueva edición
ISBN 9789463250009
Price: €29,90
Order at Libris or at any bookstore but wait with this until you have received a message from us that the course will definitely continue!

Auxiliary material (optional)
Spanish/English and English/Spanish dictionary (paper or App.)
Additional teaching materials are included in the price.

Language used during classes: Spanish and English if necessary.
Number of lessons: 15
Length lessons: 90 minutes per lesson.
Price: 290 euro

Dates:
January – May 2020
(Exact dates will follow)

Time: Wednesdays 8:30 – 10:00 PM
Venue: Eindhoven City Centre
Teacher: Lourdes Llanos Sanjurjo
Contact: Course coordinator or: 06 4730 1040

Sign in: Application form

Time: Wednesdays 8:30 – 10:00 PM

Niveau A1

In de cursus Niveau A1 haal je het niveau A1 van het Europese Referentiekader ERK. Je leert de eerste beginselen van de Spaanse taal en haar structuur. Je begint de taal te begrijpen, te verkennen, erover na te denken, in de praktijk te brengen en eenvoudig te communiceren. Op Niveau 1 gebruiken we het Nederlands als hulp.

Verplicht lesmateriaal:

Leerboek: Aula Internacional 1 - nueva edición
ISBN 9789463250009
Soort: libro+glosario+cd mp3
Verschenen: 2016
Uitgever: Talenland BV
Prijs: €29,90
Bestellen: bij Libris of bij elke willekeurige boekhandel maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat!

Hulpmateriaal (optioneel)
Spaans/Nederlands en Nederlands/Spaans woordenboeken, zie ook deze website.
Aanvullend lesmateriaal is in de prijs inbegrepen.

 Aantal lessen:    30
 Duur:    90 minuten per les
 Start:    in de week van 16 september. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.
 Lestijden:    zie Lesschema en Lesrooster
 Kosten:    265 euro
 Plaats:    Scholengemeenschap Augustinianum (maandag) Sint Joriscollege (dinsdag)
 Contact:    Cursusleider
 Aanmelden:    Aanmeldingsformulier

Niveau A2

In de cursus A2 haal je Niveau A2 van het Europese Referentiekader ERK. Je begrijpt de basis van het Spaans en kunt in de tegenwoordige tijd communiceren. Op niveau A2 leren wij de cursist zich vloeiender uit te drukken in de tegenwoordige tijd maar ook in de verleden tijd. Tijdens deze cursus wordt uitsluitend Spaans gesproken. Op verzoek van onze leerlingen hebben wij de cursus A2 over twee lesjaren verdeeld: A2a en A2b.

Verplicht lesmateriaal:

Aula Internacional 2 - nueva edición
ISBN 9789463250016
Soort: tekstboek + CD
Prijs: €29,90
Jaar van uitgave: 2016
Uitgeverij Talenland BV
Bestellen: bij Libris, of bij iedere willekeurige boekhandel maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat!

Hulpmateriaal (optioneel):
Spaans/Nederlands en Nederlands/Spaans woordenboek of deze website.
Aanvullend lesmateriaal is in de prijs inbegrepen.

 Aantal lessen:    30
 Duur:    90 minuten per les
 Start:    in de week van 16 september. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.
 Lestijden:    zie Lesschema en Lesrooster
 Kosten:    265 euro
 Plaats:    Scholengemeenschap Augustinianum
 Contact:    Cursusleider
 Aanmelden:    Aanmeldingsformulier

Niveau B1

In de cursus Niveau B1 haal je niveau B1 van het Europese Referentiekader ERK. Je kunt onder meer de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk en in de vrije tijd. Je kunt je redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Je zult een eenvoudige lopende tekst kunnen produceren over onderwerpen die vertrouwd zijn. We analyseren teksten uit de praktijk zoals artikelen uit de krant en internet. Aan het eind van dit leerjaar kun je je vloeiender in het Spaans uitdrukken gebruikmakend van een groter vocabulaire.
Op verzoek van onze leerlingen hebben wij de cursus B1 over twee lesjaren verdeeld: B1a en B1b.

 Aantal lessen:    30
 Duur:    90 minuten per les
 Start:    in de week van 16 september. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.
 Lestijden:    zie Lesschema en Lesrooster
 Kosten:    265 euro
 Plaats:    Scholengemeenschap Augustinianum
 Contact:    Cursusleider
 Aanmelden:    Aanmeldingsformulier

Verplicht lesmateriaal:

Aula Internacional 3 - nueva edición
ISBN: 9788415640110
Soort: tekstboek + CD
Prijs: €26,00
Verschenen: 2014
Uitgever: Talenland BV
Auteur(s): Corpas e.a.

OF:

Aula Internacional 3 - Nueva Edición Libro del Alumno Premium
ISBN: 9788417249533
Soort: Tekstboek + CD + toegang digitale leeromgeving
Prijs: €34,00
Verschenen: 2018
Uitgever: Talenland B.V.
Dit is hetzelfde boek, maar inclusief een jaar toegang tot de digitale leeromgeving Campus Difusión.

Hulpmateriaal (optioneel):

Gramática de uso del español
ISBN: 9788434893511

Bestellen kan bijvoorbeeld bij Libris. Verder bij vrijwel elke willekeurige boekhandel maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat.

Niveau B2

In de cursus Niveau B2 haal je niveau B2 van het Europese Referentiekader ERK. Je kunt de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Je kunt zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Je kunt duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen, een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.
Niveau B2 is verdeeld over twee lesjaren verdeeld: B2a en B2b.

 Aantal lessen:    30
 Duur:    90 minuten per les
 Start:    in de week van 16 september. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.
 Lestijden:    zie Lesschema en Lesrooster
 Kosten:    265 euro
 Plaats:    Scholengemeenschap Augustinianum
 Contact:    Cursusleider
 Aanmelden:    Aanmeldingsformulier

Aantal lessen: 30
Duur: 90 minuten per les
Start: week van 16 september. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.
Kosten: 265 euro.
Plaats: Scholengemeenschap Augustinianum.
Contact: Cursusleider
Aanmelden: Aanmeldingsformulier

Verplicht lesmateriaal:

Cursus B2a:
Aula internacional 4 - nueva edición
ISBN: 9788415620853
Soort: libro del alumno+ cd mp3
Uitgeverij: Talenland BV
Jaar van uitgave: 2014
Prijs: €25,00

Cursus B2b:
Aula internacional 5 - nueva edición
ISBN: 9788415846802
Soort: libro del alumno/de ejercicios+ cd mp3
Uitgeverij± Talenland BV
Jaar van uitgave: 2015
Prijs: €27,50

Hulpmateriaal (optioneel):

Gramática de uso del español
ISBN: 9788434893511

Bestellen kan bijvoorbeeld bij Libris en bij vrijwel elke willekeurige boekhandel maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat!

Niveau C1

In de cursus Niveau C1 behaalt de leerling het niveau C1 van de 'Marco de Referencia Europeo'. De leerling zal de Spaanse taal kunnen gebruiken op een flexibele en effectieve manier ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden zonder zich te hoeven beperken in het taalgebruik (Effectieve operationele vaardigheid). Verder kan hij heldere, gedetailleerde en goed gestructureerde teksten begrijpen en produceren over moeilijke onderwerpen, wel of niet gerelateerd aan zijn eigen kennisveld. De spreek-, luister-, lees- en schrijfoefeningen zijn van een hoog niveau. De docent zal nauwlettend fouten corrigeren die de leerling maakt bij het spreken en schrijven. Na het volgen van deze cursus kan de leerling gemakkelijk de Spaanse films en de lezingen volgen die door de Asociación worden georganiseerd. En u bent ook klaar voor het volgende jaar als de cursus Mantenimiento wordt gegeven!

Verplicht lesmateriaal:

El ventilador, curso de español de nivel superior
ISBN: 9788484432265
Soort: libro del alumno+ cd mp3 + DVD
Uitgeverij: Difusión
Jaar van uitgave: 2006 - 2016
Prijs: €31,60

Bestellen kan bijvoorbeeld bij Libris of bij elke willekeurige boekhandel maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat!

Fotokopieën die door de docent tijdens de les worden gebruikt van krantenartikelen, liedteksten en dergelijke, zijn bij de prijs van de cursus inbegrepen.

Aantal lessen : 30 (anderhalf uur per les). De cursus start in de week van 7 september en loopt tot en met mei. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.

Kosten: 265 euro. Voor dit bedrag bent u ook meteen lid van de AIE zodat u alle andere activiteiten die door onze vereniging worden georganiseerd, kunt bijwonen. 

De cursus Niveau C1 wordt bij voldoende belangstelling gegeven in een lokaal van de Scholengemeenschap Augustinianum.

Conversatie niveau B1

Wil je de opgedane kennis van het Spaans meer in praktijk brengen?
Als je kennis van het Spaans op niveau B1 is en je wilt je meer toeleggen op conversatie op dit niveau dan is deze cursus daarvoor zeer geschikt. In deze cursus staan de spreekvaardigheid en luistervaardigheid voorop. Aan de hand van uiteenlopende thema’s wordt, vaak in kleine gespreksgroepjes, de kennis en de uitdrukkingsvaardigheid getraind. En al doende breidt je je woordenschat ook uit. Cursisten kunnen ook een onderwerp presenteren aan de groep.
Deze cursus is ook te gebruiken als overbrugging tussen onze cursussen niveau B1 en B2.
In deze cursus wordt geen gebruik gemaakt van een leerboek.

 Aantal lessen:    30
 Duur:    90 minuten per les
 Start:    in de week van 16 september. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.
 Lestijden:    zie Lesschema en Lesrooster
 Kosten:    265 euro
 Plaats:    Sint Joriscollege
 Contact:    Cursusleider
 Aanmelden:    Aanmeldingsformulier

Conversatie niveau B2 (Mantenimiento)

GrupoMyriamWilt je de opgedane kennis van het Spaans meer in praktijk brengen?
Als je kennis van het Spaans op niveau B2 is en je wilt je meer toeleggen op conversatie op dit niveau dan is deze cursus daarvoor zeer geschikt. In deze cursus staan de spreekvaardigheid en luistervaardigheid voorop. Aan de hand van uiteenlopende thema’s wordt, vaak in kleine gespreksgroepjes, de kennis en de uitdrukkingsvaardigheid getraind. En al doende breidt je je woordenschat ook uit. Cursisten kunnen ook een onderwerp presenteren aan de groep.
Deze cursus kan een opstap zijn naar niveau C1.
In deze cursus wordt geen gebruik gemaakt van een leerboek.

Aantal lessen:   24
Duur:   90 minuten
Start:   in de week van 16 september. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.
Lestijden:   zie Lesschema en Lesrooster
Kosten:   220 euro
Plaats:   Op woensdagavond in het Sint Joriscollege en op maandagochtend in Wijkcentrum de Dommel
Contact:   Cursusleider
Aanmelden:   Aanmeldingsformulier

SpaanseLesVolgens traditie wordt de laatste lesavond gevuld met een gezamenlijke maaltijd van de twee Mantenimientogroepen: 'la ultima cena'. Iedere leerling neemt een al of niet zelfgemaakte bijdrage mee die met smaak door de hele groep zal worden genuttigd. Deze avond is het moment bij uitstek om middels een korte 'discurso' aan de docent en aan je medeleerlingen te laten zien wat je in het afgelopen jaar geleerd hebt!

Share

Agenda

Aanmelden Spaanse les
Ga naar ons Gastenboek of Filmoteca

2019    
15-10   Architectuurreis: ZW Andalucía
23-10   Algemene Ledenvergadering
23-10   Film: Campeones
26-10   Jornada 2019: Rotterdam
28-10   Architectuurreis: ZW Andalucía
14-11   Tertulia: La colmena
19-11   Lezing: Peter Paul Rubens
27-11   Film: Carmina o Revienta
30-11   Excursie: Rembrandt - Velázquez
13-12   Kerstconcert: Fadango
     
2020    
07-01   Cursus: Spaanse film
15-01   Film en Borrel:
23-01   Lezing: Comer en España
30-01   Tertulia: Donde nadie te encuentre
04-02   Cursus: Spaanse film
12-02   Film:
05-03   Lezing: Algunas bestias: los camélidos sudamericanos y sus pastores en el norte de Chile
10-03   Cursus: Spaanse film
18-03   Film:
26-03   Tertulia: Marina
07-04   Cursus: Spaanse film
15-04   Film: