Onze cursussen Spaans

Onze cursussen Spaans

Klik op de cursus waarvan u meer wilt weten. Klik opnieuw om het venster te sluiten.

Niveau A1

In de cursus Niveau A1 haalt de student het niveau A1 van de 'Marco de Referencia Europeo'. De cursist leert de eerste beginselen van de Spaanse taal en haar structuur. Hij begint de taal te begrijpen, te verkennen, erover na te denken, in de praktijk te brengen en eenvoudig te communiceren. Op Niveau 1 gebruiken we het Nederlands nog steeds als hulp.

Verplicht lesmateriaal:

Leerboek: Aula 1 Internacional - nueva edición
ISBN: 9789460306150
Soort: libro+glosario+cd mp3
Verschenen: 2016
Uitgever: Talenland BV
Auteur(s): Garmendia e.a.
Prijs: €27,50

Bestellen kan bij Libris of www.intertaal.nl of bij elke willekeurige boekhandel maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat!

Hulpmateriaal (optioneel)

Spaans/Nederlands en Nederlands/Spaans woordenboeken, zie ook deze website.

De docent kan gedurende les aanvullend lesmateriaal gebruiken zoals fotocopieën, liedteksten, en dergelijke die in de prijs zijn inbegrepen.

Aantal lessen van anderhalf uur : 30

Kosten: 260 euro. Voor dit bedrag bent u ook meteen lid van de AIE zodat u alle andere activiteiten die door onze vereniging worden georganiseerd, kunt bijwonen. 

De cursus Niveau A1 wordt gegeven in een lokaal van de Scholengemeenschap Augustinianum

Niveau A2

In de cursus A2 haalt de leerling uiteindelijk het Niveau A2 van de 'Marco de Referencia Europeo'. De cursist begrijpt de basis van het Spaans en kan in de tegenwoordige tijd communiceren. Op niveau A2 leren wij de cursist zich vloeiender uit te drukken in de tegenwoordige tijd maar ook in de verleden tijd. Tijdens deze cursus wordt uitsluitend Spaans gesproken. Op verzoek van onze leerlingen hebben wij de cursus A2 over twee lesjaren verdeeld: A2a en A2b.

Verplicht lesmateriaal:

Aula Internacional - nueva edición 2
ISBN: in Nederland 9789460306174
Soort: tekstboek + audio-cd (1x)
Prijs: €27,50
Jaar van uitgave: 2016
Uitgeverij Talenland BV
Auteur(s): Corpas e.a.

Praktische grammatica Spaans (in het Nederlands)

Bestellen bij www.intertaal.nl of bij Libris, of bij iedere willekeurige boekhandel maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat!

Hulpmateriaal (optioneel):

Spaans/Nederlands en Nederlands/Spaans woordenboek of deze website.

De docent kan gedurende les aanvullend lesmateriaal gebruiken zoals fotocopieën, liedteksten, en dergelijke die in de prijs zijn inbegrepen.

Aantal lessen: 30 (anderhalf uur per les)
Kosten: 260 euro. Voor dit bedrag bent u ook meteen lid van de AIE zodat u alle andere activiteiten die door onze vereniging worden georganiseerd, kunt bijwonen.

De cursus Niveau A2 wordt gegeven in een lokaal van de Scholengemeenschap Augustinianum.

Niveau B1

De leerling behaalt Niveau B1 van de 'Marco de Referencia Europeo'. De cursist brengt het geleerde uit de vorige cursussen in de praktijk en leert ook nieuwe dingen tijdens de lees-, luister-, schrijf- en spreekoefeningen. We analyseren teksten uit de praktijk zoals artikelen uit de krant en internet. Aan het eind van dit leerjaar zal de leerling zich vloeiender in het Spaans kunnen uitdrukken gebruikmakend van een groter vocabulaire. Tijdens de les wordt uitsluitend Spaans gesproken. Op verzoek van onze leerlingen hebben wij de cursus B1 over twee lesjaren verdeeld: B1a en B1b.

Verplicht lesmateriaal:

Aula Internacional - nueva edición 3
ISBN: in Nederland 9789460306495, in Spanje 9788415640110
Soort: tekstboek + audio-cd (1x)
Prijs: €27,50
Verschenen: 2014
Uitgave: 1e druk
Uitgever: Talenland BV
Auteur(s): Corpas e.a.

Hulpmateriaal (optioneel): Gramática básica del español.
Bestellen kan bij Libris of www.intertaal.nl of bijvoorbeeld bij Casa del Libro in Spanje. Verder bij vrijwel elke willekeurige boekhandel maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat!

De docent zal tijdens de les gebruik maken van fotokopieën van krantenartikelen, liedteksten, en dergelijke. Deze zijn bij de prijs van de cursus inbegrepen.

Aantal lessen : 30 (anderhalf uur per les)

Kosten: 260 euro. Voor dit bedrag bent u ook meteen lid van de AIE zodat u alle andere activiteiten die door onze vereniging worden georganiseerd, kunt bijwonen. Wij bevelen u van harte aan om regelmatig onze lezingen en filmavonden te bezoeken zodat u het geleerde in praktijk kunt brengen.

De cursus Niveau B1 wordt gegeven in een lokaal van de Scholengemeenschap Augustinianum.

Niveau B2

In de cursus Niveau B2 behaalt de leerling het niveau B2 van de 'Marco de Referencia Europeo'. De leerling zal zijn of haar ervaringen kunnen beschrijven in woord en geschrift. Hij zal op gestructureerde wijze wensen en verlangens in het Spaans kunnen uiten gebruik makend van een grotere woordenschat die verder gaat dan het spraakgebruik in het dagelijks leven. De spreek-, luister-, lees- en schrijfoefeningen zijn van een hoog niveau. De docent zal nauwlettend fouten corrigeren die de leerling maakt bij het spreken en schrijven. Op verzoek van onze leerlingen hebben wij de cursus B2 over twee lesjaren verdeeld: B2a en B2b.

Na het volgen van deze cursus kan de leerling gemakkelijk de Spaanse films en de lezingen volgen die door de Asociación worden georganiseerd. En u bent ook klaar voor het volgende jaar als de cursus Mantenimiento wordt gegeven!

Verplicht lesmateriaal:

Cursus B2a:
Aula internacional - nueva edición 4
ISBN: 9789460306501
Soort: libro del alumno/de ejercicios+ cd mp3
Uitgeverij: Talenland BV
Jaar van uitgave: 2014
Uitgave: 1e druk
Prijs: €27,50

Cursus B2b:
Aula internacional - nueva edición 5
ISBN: 9788415846802
Soort: libro del alumno/de ejercicios+ cd mp3
Uitgeverij Talenland BV
Jaar van uitgave: 2015
Uitgave: 1e druk
Prijs: €27,50

Bestellen kan behalve bij Libris ook bij www.intertaal.nl of bij elke willekeurige boekhandel maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat!

Fotokopieën die door de docent tijdens de les worden gebruikt van krantenartikelen, liedteksten en dergelijke, zijn bij de prijs van de cursus inbegrepen.

Aantal lessen : 30 (anderhalf uur per les)

Kosten: 260 euro. Voor dit bedrag bent u ook meteen lid van de AIE zodat u alle andere activiteiten die door onze vereniging worden georganiseerd, kunt bijwonen. 

De cursussen Niveau B2a en B2b worden gegeven in een lokaal van de Scholengemeenschap Augustinianum.

Mantenimiento

De cursus Mantenimiento is geschikt voor personen die een gedegen kennis van het Spaans hebben en het willen bijhouden. De nadruk ligt op conversatie en luisteren naar het Spaans in vele varianten. Daarnaast verbetert de grammaticale kennis door middel van oefeningen die thuis gemaakt worden en klassikaal worden gecorrigeerd en bediscussieerd. Tijdens de cursus wordt veel aandacht besteed aan spreekwoorden en gezegdes en aan de typische uitdrukkingen die de Spanjaarden gebruiken tijdens hun dagelijkse gesprekken.

Bij deze cursus staat het genieten van de taal voorop. Daarom worden tijdens de cursussen rollenspellen gedaan, films bekeken, boekjes en krantenartikelen gelezen, maar vooral gediscussieerd over die onderwerpen. U zult bij de cursus leerlingen tegenkomen die jaren in Spanje of Zuid Amerika hebben gewoond en waarvan u veel kunt leren. Maar er zijn ook cursisten die pás de cursus op Niveau 4 hebben volbracht en die een wat grotere aarzeling hebben om aan de discussie deel te nemen. Onze ervaring heeft geleerd dat deze mengeling van ervaringen erg vruchtbaar is voor beide groepen.

De cursus Mantenimiento is ideaal voor diegenen die een HAVO of VWO diploma hebben met Spaans in hun eindexamenpakket, of voor personen die onze cursus op Niveau 4 hebben gedaan, en voor hen die een diploma DELE intermedio hebben of een soortgelijk diploma op niveau B2 van de 'Marco de Referencia Europeo'. Bij uitstek is deze cursus ook geschikt voor leerlingen die praktische kennis hebben van het Spaans gedurende een langer verblijf in Spanje of in Zuid Amerika.

Volgens traditie wordt de laatste lesavond gevuld met een gezamenlijke maaltijd van de twee Mantenimientogroepen: 'la ultima cena'. Iedere leerling neemt een al of niet zelfgemaakte bijdrage mee die met smaak door de hele groep zal worden genuttigd. Deze avond is het moment bij uitstek om middels een korte 'discurso' aan de docent en aan je medeleerlingen te laten zien wat je in het afgelopen jaar geleerd hebt!

Aantal lessen : 24

Kosten: 215 euro inclusief de kosten voor het lidmaatschap van de AIE. U kunt daardoor ook lezingen en filmavonden bezoeken die regelmatig worden georganiseerd. Tijdens deze avonden kunt u ook volop deelnemen aan de discussies.

Aanmelden kan met het Aanmeldingsformulier. De cursus Mantenimiento op woensdag wordt gegeven in Steunpunt de Jaguar en op maandagochtend in Wijkcentrum de Dommel

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Share

Agenda

Aanmelden Spaanse les
Ga naar ons Gastenboek of Filmoteca

2018    
27-03   Lezing: Catalaanse schilders rond 1900
05-04   Tertulia: La pasión según Carmela
13-04   Taller: Botanitas y bebidas refrescantes
18-04   Film: La historia oficial
23-05   Cata de vinos
07-06   Tertulia: Corazón tan blanco
     
09-10   Lezing: La Guardia Civil
16-10   Architectuurreis 1 Zaragoza
30-10   Architectuurreis 2 Zaragoza
20-11   Lezing: Aragón a través de los siglos
14-10   Kerstconcert
     
2019    
09-01   Film:
22-01   Lezing: Don Quijote
13-02   Film:
26-02   Lezing: La lengua de sefarad
20-03   Film:
09-04   Lezing: Bolivia
24-04   Film:
22-05   Slotavond