Onze cursussen Spaans

Onze cursussen Spaans

Klik op de cursus waarvan u meer wilt weten. Klik opnieuw om het venster te sluiten.

Niveau A1

In de cursus Niveau A1 haal je het niveau A1 van het Europese Referentiekader ERK. Je leert de eerste beginselen van de Spaanse taal en haar structuur. Je begint de taal te begrijpen, te verkennen, erover na te denken, in de praktijk te brengen en eenvoudig te communiceren. Op Niveau 1 gebruiken we het Nederlands als hulp.

Verplicht lesmateriaal:

Leerboek: Aula Internacional 1 - nueva edición
ISBN 9789463250009
Soort: libro+glosario+cd mp3
Verschenen: 2016
Uitgever: Talenland BV
Prijs: €29,90
Bestellen: bij Libris of bij elke willekeurige boekhandel maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat!

Hulpmateriaal (optioneel)
Spaans/Nederlands en Nederlands/Spaans woordenboeken, zie ook deze website.
Aanvullend lesmateriaal is in de prijs inbegrepen.

Aantal lessen: 30
Duur 90 minuten
Start: in de week van 16 september. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.
Kosten: 265 euro.
Plaats: Scholengemeenschap Augustinianum
Contact: Cursusleider
Aanmelden: Aanmeldingsformulier

Niveau A2

In de cursus A2 haal je Niveau A2 van het Europese Referentiekader ERK. Je begrijpt de basis van het Spaans en kunt in de tegenwoordige tijd communiceren. Op niveau A2 leren wij de cursist zich vloeiender uit te drukken in de tegenwoordige tijd maar ook in de verleden tijd. Tijdens deze cursus wordt uitsluitend Spaans gesproken. Op verzoek van onze leerlingen hebben wij de cursus A2 over twee lesjaren verdeeld: A2a en A2b.

Verplicht lesmateriaal:

Aula Internacional 2 - nueva edición
ISBN 9789463250016
Soort: tekstboek + CD
Prijs: €29,90
Jaar van uitgave: 2016
Uitgeverij Talenland BV
Bestellen: bij Libris, of bij iedere willekeurige boekhandel maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat!

Hulpmateriaal (optioneel):
Spaans/Nederlands en Nederlands/Spaans woordenboek of deze website.
Aanvullend lesmateriaal is in de prijs inbegrepen.

Aantal lessen: 30
Duur: 90 minuten
Start: de week van 16 september. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.
Kosten: 265 euro.
Plaats: Scholengemeenschap Augustinianum.
Contact: Cursusleider
Aanmelden: Aanmeldingsformulier

Niveau B1

De leerling behaalt Niveau B1 van de 'Marco de Referencia Europeo'. De cursist brengt het geleerde uit de vorige cursussen in de praktijk en leert ook nieuwe dingen tijdens de lees-, luister-, schrijf- en spreekoefeningen. We analyseren teksten uit de praktijk zoals artikelen uit de krant en internet. Aan het eind van dit leerjaar zal de leerling zich vloeiender in het Spaans kunnen uitdrukken gebruikmakend van een groter vocabulaire. Tijdens de les wordt uitsluitend Spaans gesproken. Op verzoek van onze leerlingen hebben wij de cursus B1 over twee lesjaren verdeeld: B1a en B1b.

Verplicht lesmateriaal:

Aula Internacional 3 - nueva edición
ISBN: 9788415640110
Soort: tekstboek (libro del alumno) + CD
Prijs: €28,40
Verschenen: 2014
Uitgever: Talenland BV
Auteur(s): Corpas e.a.

Hulpmateriaal (optioneel): Gramática básica del estudiante de español.

Bestellen kan bijvoorbeeld bij Libris. Verder bij vrijwel elke willekeurige boekhandel maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat!

De docent zal tijdens de les gebruik maken van fotokopieën van krantenartikelen, liedteksten, en dergelijke. Deze zijn bij de prijs van de cursus inbegrepen.

Aantal lessen : 30 (anderhalf uur per les). De cursus start in de week van 7 september en loopt tot en met mei. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.

Kosten: 265 euro. Voor dit bedrag bent u ook meteen lid van de AIE zodat u alle andere activiteiten die door onze vereniging worden georganiseerd, kunt bijwonen. Wij bevelen u van harte aan om regelmatig onze lezingen en filmavonden te bezoeken zodat u het geleerde in praktijk kunt brengen.

De cursus Niveau B1 wordt gegeven in een lokaal van de Scholengemeenschap Augustinianum.

Niveau B2

In de cursus Niveau B2 behaalt de leerling het niveau B2 van de 'Marco de Referencia Europeo'. De leerling zal zijn of haar ervaringen kunnen beschrijven in woord en geschrift. Hij zal op gestructureerde wijze wensen en verlangens in het Spaans kunnen uiten gebruik makend van een grotere woordenschat die verder gaat dan het spraakgebruik in het dagelijks leven. De spreek-, luister-, lees- en schrijfoefeningen zijn van een hoog niveau. De docent zal nauwlettend fouten corrigeren die de leerling maakt bij het spreken en schrijven. Op verzoek van onze leerlingen hebben wij de cursus B2 over twee lesjaren verdeeld: B2a en B2b.

Na het volgen van deze cursus kan de leerling gemakkelijk de Spaanse films en de lezingen volgen die door de Asociación worden georganiseerd. En u bent ook klaar voor het volgende jaar als de cursus Mantenimiento wordt gegeven!

Verplicht lesmateriaal:

Cursus B2a:
Aula internacional 4 - nueva edición
ISBN: 9788415620853
Soort: libro del alumno+ cd mp3
Uitgeverij: Talenland BV
Jaar van uitgave: 2014
Uitgave: 1e druk
Prijs: €27,50

Cursus B2b:
Aula internacional 5 - nueva edición
ISBN: 9788415846802
Soort: libro del alumno/de ejercicios+ cd mp3
Uitgeverij Talenland BV
Jaar van uitgave: 2015
Uitgave: 1e druk
Prijs: €27,50

Bestellen kan bijvoorbeeld bij Libris of bij elke willekeurige boekhandel maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat!

Fotokopieën die door de docent tijdens de les worden gebruikt van krantenartikelen, liedteksten en dergelijke, zijn bij de prijs van de cursus inbegrepen.

Aantal lessen : 30 (anderhalf uur per les). De cursus start in de week van 7 september en loopt tot en met mei. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.

Kosten: 265 euro. Voor dit bedrag bent u ook meteen lid van de AIE zodat u alle andere activiteiten die door onze vereniging worden georganiseerd, kunt bijwonen. 

De cursussen Niveau B2a en B2b worden gegeven in een lokaal van de Scholengemeenschap Augustinianum.

Niveau C1

In de cursus Niveau C1 behaalt de leerling het niveau C1 van de 'Marco de Referencia Europeo'. De leerling zal de Spaanse taal kunnen gebruiken op een flexibele en effectieve manier ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden zonder zich te hoeven beperken in het taalgebruik (Effectieve operationele vaardigheid). Verder kan hij heldere, gedetailleerde en goed gestructureerde teksten begrijpen en produceren over moeilijke onderwerpen, wel of niet gerelateerd aan zijn eigen kennisveld. De spreek-, luister-, lees- en schrijfoefeningen zijn van een hoog niveau. De docent zal nauwlettend fouten corrigeren die de leerling maakt bij het spreken en schrijven. Na het volgen van deze cursus kan de leerling gemakkelijk de Spaanse films en de lezingen volgen die door de Asociación worden georganiseerd. En u bent ook klaar voor het volgende jaar als de cursus Mantenimiento wordt gegeven!

Verplicht lesmateriaal:

El ventilador, curso de español de nivel superior
ISBN: 9788484432265
Soort: libro del alumno+ cd mp3 + DVD
Uitgeverij: Difusión
Jaar van uitgave: 2006 - 2016
Prijs: €31,60

Bestellen kan bijvoorbeeld bij Libris of bij elke willekeurige boekhandel maar wacht hiermee totdat u van ons bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat!

Fotokopieën die door de docent tijdens de les worden gebruikt van krantenartikelen, liedteksten en dergelijke, zijn bij de prijs van de cursus inbegrepen.

Aantal lessen : 30 (anderhalf uur per les). De cursus start in de week van 7 september en loopt tot en met mei. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.

Kosten: 265 euro. Voor dit bedrag bent u ook meteen lid van de AIE zodat u alle andere activiteiten die door onze vereniging worden georganiseerd, kunt bijwonen. 

De cursus Niveau C1 wordt bij voldoende belangstelling gegeven in een lokaal van de Scholengemeenschap Augustinianum.

Conversatie niveau A2

Wilt u de opgedane kennis van het Spaans meer in praktijk brengen?

Deze cursus is ideaal voor diegenen die een HAVO of VWO diploma hebben met Spaans in hun eindexamenpakket, of onze cursus op niveau A2 hebben afgerond. In deze cursus staan de spreekvaardigheid en luistervaardigheid voorop. Aan de hand van uiteenlopende thema’s wordt, vaak in kleine gespreksgroepjes, de kennis en de uitdrukkingsvaardigheid getraind. En al doende breidt u uw woordenschat ook uit.
Deze cursus is ook te gebruiken als overbrugging tussen onze cursussen niveau A2 en B1.
In deze cursus wordt geen gebruik gemaakt van een leerboek

Aantal lessen: 24. De cursus start in de week van 7 september en loopt tot en met mei. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.

Kosten: 220 euro inclusief de kosten voor het lidmaatschap van de AIE. U kunt daardoor ook lezingen en filmavonden bezoeken die regelmatig worden georganiseerd. Tijdens deze avonden kunt u ook volop deelnemen aan de discussies.

Conversatie niveau B1

Wilt u de opgedane kennis van het Spaans meer in praktijk brengen?

Als uw kennis van het Spaans op niveau B1 is en u wilt zich meer toeleggen op conversatie op dit niveau dan is deze cursus daarvoor zeer geschikt. In deze cursus staan de spreekvaardigheid en luistervaardigheid voorop. Aan de hand van uiteenlopende thema’s wordt, vaak in kleine gespreksgroepjes, de kennis en de uitdrukkingsvaardigheid getraind. En al doende breidt u uw woordenschat ook uit. Cursisten kunnen ook een onderwerp presenteren aan de groep.
Deze cursus is ook te gebruiken als overbrugging tussen onze cursussen niveau B1 en B2.
In deze cursus wordt geen gebruik gemaakt van een leerboek.

Aantal lessen: 30. De cursus start in de week van 7 september en loopt tot en met mei. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.

Kosten: 265 euro inclusief de kosten voor het lidmaatschap van de AIE. U kunt daardoor ook lezingen en filmavonden bezoeken die regelmatig worden georganiseerd. Tijdens deze avonden kunt u ook volop deelnemen aan de discussies.

Conversatie niveau B2 (Mantenimiento)

De cursus Mantenimiento is geschikt voor personen die een gedegen kennis van het Spaans hebben en het willen bijhouden. De nadruk ligt op conversatie en luisteren naar het Spaans in vele varianten. Daarnaast verbetert de grammaticale kennis door middel van oefeningen die thuis gemaakt worden en klassikaal worden gecorrigeerd en bediscussieerd. Tijdens de cursus wordt veel aandacht besteed aan spreekwoorden en gezegdes en aan de typische uitdrukkingen die de Spanjaarden gebruiken tijdens hun dagelijkse gesprekken.

Bij deze cursus staat het genieten van de taal voorop. Daarom worden tijdens de cursussen rollenspellen gedaan, films bekeken, boekjes en krantenartikelen gelezen, maar vooral gediscussieerd over die onderwerpen.

Mantenimiento is geschikt voor personen die onze cursus op Niveau B2 hebben gedaan en voor hen die een diploma DELE intermedio hebben of een soortgelijk diploma op niveau B2 van de 'Marco de Referencia Europeo'. Bij uitstek is deze cursus ook geschikt voor leerlingen die praktische kennis hebben van het Spaans gedurende een langer verblijf in Spanje of in Zuid Amerika.

Volgens traditie wordt de laatste lesavond gevuld met een gezamenlijke maaltijd van de twee Mantenimientogroepen: 'la ultima cena'. Iedere leerling neemt een al of niet zelfgemaakte bijdrage mee die met smaak door de hele groep zal worden genuttigd. Deze avond is het moment bij uitstek om middels een korte 'discurso' aan de docent en aan je medeleerlingen te laten zien wat je in het afgelopen jaar geleerd hebt!

Aantal lessen : 24. De cursus start in de week van 7 september en loopt tot en met mei. Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus. Zie ook het Sint Joriscollege

Kosten: 220 euro inclusief de kosten voor het lidmaatschap van de AIE. U kunt daardoor ook lezingen en filmavonden bezoeken die regelmatig worden georganiseerd. Tijdens deze avonden kunt u ook volop deelnemen aan de discussies.

Aanmelden kan met het Aanmeldingsformulier. De cursus Mantenimiento op woensdag wordt gegeven in het Sint Joriscollege en op maandagochtend in Wijkcentrum de Dommel

Share

Agenda

Aanmelden Spaanse les
Ga naar ons Gastenboek of Filmoteca

2019    
26-02   Lezing: Casa azul de Frida Kahlo
09-03   Excursie: Gaudi
20-03   Film: Morir
09-04   Lezing: Bolivia
11-04   Tertulia: El hereje
17-04   Film: Handia
22-05   Slotavond: La musica ranchera
06-06   Tertulia: Los peces de la Amargura
     
04-09   Taalcursus: Introductieavond
04-09   Taalcursus: Niveautest
24-09   Lezing: La lengua de sefarad
23-10   Film:
19-11   Lezing: De school van Bellas Artes in Madrid
27-11   Film:
13-12   Kerstconcert
     
2020    
23-01   Lezing: Comer en España